Multipárová terapie

Intenzivní terapeutická práce ve skupině párů, které se dopouštějí vzájemného partnerského násilí (časté konflikty, hádky, vzájemné ponižování a urážení, fyzické útoky, trestání druhého partnera odpíráním komunikace, finančních prostředků...).

Cílem je naučit se řešit problémy a nepůsobit při tom bolest. Výhodou setkávání ve skupině je vzájemná inspirace účastníků a příležitost mluvit o citlivých tématech s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost.

Tři víkendová setkání jedenkrát za měsíc. Víkendové aranžmá je vhodné pro páry, které se v průběhu pracovního týdne těžko potkávají. Neobvyklá délka setkání (v sobotu 8 h, v neděli 4h) umožňuje témata zažít a promyslet do hloubky.

Velikost skupiny: 3 - 5 párů

Vstup do skupiny je možný na základě rozhovoru, jehož cílem je posoudit vhodnost páru pro společnou práci. Se zájemci se jeden z terapeutů setkává s každým zvlášť, mluvíme o tom, k jakému chování se partneři uchylují, jakou roli kdo z nich v konfliktech hraje, a jaká jsou jejich očekávání od multipárové terapie. Také je vstupní rozhovor příležitostí prodiskutovat otázky zájemců o vstup do skupiny, vysvětlit detaily.

Cena vstupního rozhovoru (50 min):                         500,- Kč pro jednoho

Cena víkendového setkání (12 h):                            2000,- Kč pro jednoho

Skupinu vede pár terapeutů Helena Šašková a Jan Hesoun.

Terapeuté čerpali zkušenosti s multipárovou terapií v rámci programu Stop násilí ve vztazích, který realizuje SOS centrum Diakonie ČCE. Děkujeme členům týmu za inspiraci a podporu.