Na setkání s lidmi se obyčejně těším, protože s lidmi přicházejí jejich příběhy plné dobrodružství. A jsou-li tito lidé současně mými klienty a jejich dobrodružný život jim v některých oblastech tak docela nesedí, ráda jim pomáhám hledat odvahu k řešení, věří-li v něj, nebo ke smíření, když naděje schází. Jsou to komorní výpravy s proměnlivým počasím, na něž se vypravujeme s nezřetelným očekáváním a vracíme se trochu jiní. A když to dobře jde, jsme s cestou spokojení.


PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

Sociální pracovnice v Intervenčním centru

Diecézní Charita v Českých Budějovicích                                                leden 2017 - dosud

 • krizová intervence,
 • sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím

Lektorka

Institut pro systemickou zkušenost - Management centrum, Praha    březen 2015 - dosud

 • Kurz systemická práce s párem a rodinou (200h)
 • Hostování v dalších kurzech - téma na řešení orientovaný přístup

Vedoucí sociální služby denní krizová pomoc

Diakonie ČCE - SKP v Praze                                                              květen 2013 - únor 2017

 • Vedení týmu SOS centra, metodická práce, sociálně terapeutická činnost, krizová intervence
 • Terapeutická práce s násilnou osobou, s párem - partnerské násilí, koterapeutka multipárové skupiny

Volnočasový pedagog 

Stockport Cerebral Palsy Society, Stockport, UK                              leden 2012 - leden 2013

 • Plánování a organizace stimulujících aktivit a outdoorových aktivit pro osoby se zdravotním postižením.
 • Předvídání rizik specifických pro cílovou skupinu a znalost postupů k jejich minimalizaci.
 • Komunikace opovídající potřebám uživatelů služeb, jejich rodin a týmu.
 • Podpora maximální soběstačnosti a samostatnosti uživatelů služeb při rozhodování.

Překladatelka z Aj do Čj

OSVČ                                                                                                  pros. 2011 - pros. 2012

Pracovník v dětském centru

Lower Broughton Sure Start Centre, Salford, UK                          březen 2011 - březen 2012

 • Asistentka v administrativě, recepční.
 • Organizace programu a příprava prostor dle potřeb skupin využívajících centrum.
 • Zajišťování o sociální inkluze a rovných příležitostí uživatelů služeb.
Týmová supervizorka

Primární Prevence Phénix, Prachatice                                      leden 2007 - prosinec 2007 

 • Vytváření prostředí a atmosféry umožňující otevřenou a efektivní komunikaci s týmem.
 • Zjišťování očekávání členů týmu, opracování supervizní objednávky, práce s obtížemi, předpoklady, komplikacemi vedoucí k řešení pracovních problémů a podpoře profesionálních postupů práce.

Koordinátor a lektor preventivních programů 

Arkáda - sociálně psychologické centrum, Pisek                             září 2001 - květen 2008

 • Řízení projektu Systém primární prevence v regionech Písek a Milevsko.
 • Zajišťování, kontrola a vyúčtování získaných finančních prostředků, příprava certifikace projektu.
 • Realizace preventivních aktivit v pozici lektora, koordinace lektorského týmu, vyhodnocování efektivity programu a implementace žádoucích změn.

Sociální pracovník

Arkáda - sociálně psychologické centrum, Pisek                                   září 2001 - květen 2008

 • Přímá práce s uživateli služeb - poskytování sociálně právního poradenství, krizové intervence, socioterapie.
 • Konzultantka Linky důvěry.
 • Projekt Pět P - iniciace projektu, příprava první skupiny dobrovolníků, později supervize


KVALIFIKACE

Institut pro systemickou zkušenost, Praha                                         2000 - 2007

Umění terapie - 750 h výcviku v systemickém přístupu k práci s klienty


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta

Magisterské studium                                                                           1996 - 2001

Obor: Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

Diplomová práce: Konstruktivistický rozhovor v sociální práci


Střední zdravotnická škola, Písek                                                         1992 - 1996

Obor: Všeobecná zdravotní sestra


DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pozitivní maskulinita      Martin Jára, LOM, 2015

Gender a násilí       Šárka Gjuričová, 2015

Právní rámec práce s násilnou osobou        Adriana Gubová, ProFem, 2015

Úzkost a úzkostné poruchy v našem životě a v životě našich klientů

                                                                Fokus Praha 2014

Násilí v rodině - práce s násilnou osobou      Diakonie ČCE - SKP v Praze, 2013

Facilitace preventivního programu FAST      Middlesex University, 2012

Zvyšování příležitostí na trhu práce      Salford Foundation, 2010

Úvod do práce komunitního pracovníka       Salford Parent Pathways, 2010

Kurs rodičovských kompetencí - model Triple P       Triple P, 2010

Telefonická krizová intervence         Remedium Praha, 2001


ODBORNÉ PUBLIKACE A PŮSOBENÍ V MÉDIÍCH

Český rozhlas Plus, pořad Vertikála 16/10/2016 https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/vertikala/_zprava/domaci-nasili-dokaze-zmenit-spokojeny-zivot-v-nocni-muru--1665346

Rádio Proglas, Studio Kristián 6/5/2016 https://www.proglas.cz/detail-poradu/2016-05-06-09-30.html

Helena Šašková, Anna Stodolová, Petra Králová (2016): Násilí ve vztazích - práce s násilnou osobou v SOS centru Diakonie ČCE - SKP v Praze, Listy sociální práce, ISSN 2336-2332

Helena Šašková, Johana Mertová (2011): Care for Vulnerable and Disadvantaged Children in the Czech Republic, European Journal of Social Work, DOI:10.1080/13691457.2011.577735