Jan Hesoun

Terapeutická praxe

2015 - 2016 Multipárová skupina lidí ohrožených vzájemným násilím,    Diakonie ČCE, SKP Praha

2008 - dosud Soukromá praxe, Klinika Praha - Děčín

2004 - 2008 Psychoterapeutické centrum Gaudia (klinická garance), Gaudia proti rakovině, o.s.

2001 - 2004 Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET (klinická garance), ESET-HELP, o.s.

Lektorská praxe

2016 - dosud vedení seminářů akreditovaných MPSV (Co můžu dělat, když se nedá nic dělat, O čem se nemluví)

2001 - dosud vedení výcviků a kursů v systemickém a narativním přístupu k praxi s lidmi (Umění terapie (akreditace ČPS), Cestou systemických terapií (akreditace ČPS do 2014, 800 hodin), Cestou příběhu (100 hodin), Systemická práce s párem a rodinou (akreditace MPSV, 200 hodin), Narativní akademie, Systemikem snadno a rychle?) ISZ Praha, ISZ Košice, ISZ-MC

2006, 2007, 2015 Cyklus seminářů Asociace sester

2014 přednáška v rámci předmětu "Odborná praxe a supervize III", FSS MU, Brno

2011 Výcvik Systemická supervize I-KOS, o.s.

2010 prezentace v rámci Mezinárodní konference "Manažment v sociálnej práci a prípadový manažment", IVSP, Bratislava

2006 workshop Mezinárodní letní škola SOL/PEF, Benešov

2005 prezentace, workshop Mezinárodní letní škola SOL/PEF, Venice

2005 prezentace, workshop na 1. mezinárodní konferenci o koučování na Slovensku "Osobný rast - zdroj bohatstvia firiem"

2005, 2011 Cyklus seminářů Dílny tvořivosti, o.s.

2004 prezentace, workshop na konferenci "Nové myšlení v podnikání a managementu"

Supervizní praxe

2016 - dosud, Centrum Gaudia Praha, případová supervize

2016 - dosud, Pečovatelská služba Ďáblice, Diakonie ČCE, SKP Praha, týmová supervize

2016 - dosud, Pečovatelská služba a Azylový dům, Dvůr Králové nad Labem, týmová supervize

2015 - dosud, Proxima sociale, o.p.s., Praha, týmová supervize

2015 - dosud, Domov pro seniory, Břevnice, týmová supervize

2015 - dosud, Theia, krizové centrum, o.p.s., České Budějovice, týmová supervize

2013 - 2014, Dílny tvořivosti, Praha, týmová supervize

2013 - 2014, Rozum a cit, Říčany, supervize vedení

2012 - dosud, Do světa, o.s., týmová supervize, supervize vedení

2011 - 2013, Gaudia, o.s., případová supervize

2011 - dosud, Soukromá ZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o., Praha, týmová supervize

2011 - dosud, CPPT, o.p.s., Plzeň, supervize vedení

2010, Rozum a cit, o.s. (odlehčovací péče) Říčany, týmová supervize

2009 - 2012, Penzion pro seniory Horizont Praha, individuální supervize

2008 - 2012, Prostor, o.s. Kolín, supervize vedení

2008 - 2013, Proutek, o.s. (Chráněné bydlení Jindřichův Hradec), týmová supervize

2008 - 2010, Městská charita České Budějovice (NZDM Jiloro, NZDM V.I.P.), týmová supervize

2008 - dosud, Drop-In, o.p.s. Praha, týmová supervize

2007 - 2009, Fokus Praha, o.s., týmová supervize

2007 - 2009, Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, týmová supervize

2007 - 2010, Spondea, o.p.s. (Krizové centrum pro děti a mládež, Intervenční centrum pro oběti domácího násilí) Brno, týmová supervize

2006 - dosud, Podané ruce, o.s. Brno, supervize vedení

2006 - 2011, Dílny tvořivosti, o.s. Praha, managerská supervize

2007, Společnost Duha Praha, případová supervize

2006 - 2007, ESET-HELP, o.s, týmová supervize

2004 - dosud, Prevent, o.s., postupně více projektů, týmová supervize

2004 - dosud, ISZ Košice, ISZ-MC, G-I, individuální supervize účastníků terapeutických výcviků

Vzdělání

1998 - 2003 Psychoterapeutický výcvik akreditovaný ČPS ČLS JEP "Umění terapie", ISZ

1992 - 2000 Psychologie jednooborová, FFUK Praha

Další vzdělání

2016 "Odpovědi narativního přístupu na komplexní témata", Marilyn O´Neill, Sydney, Liz Todd, Newcastle

2015 "Nepracujte ani se svými nejlepšími formami kontroly", Jaakko Seikkula, Tom Erik Arnkil, Finsko

2015 "Umění narativních rozhovorů", Jill Freedman, EFTC, Chicago

2015 "V čem je narativní přístup jiný?", Chana Rachel Frumin, JNTI, Jerusalem

2014 "Práce s lidmi trpícími duševními obtížemi v zařízeních péče o duševní zdraví", Marilyn O´Neil, Sydney

2014 Sympozium Horizonty, Narativ, Brno

2014 "Když rozvedení rodiče bojují", Justine van Lawick, Nizozemí

2014 Koučink a supervize vedoucích pracovníků ve firmách, E. Alder-Würrer, Vídeň

2013 Supervize a koučování v na řešení orientovaném stylu, Peter Sundman, Finsko

2013 "Zotavení identit a vztahů uvízlých v trápení", Lucia Gattone, San Francisco

2012 Užitečná praxe s dětmi a mladistvými, Jim Wilson, Londýn

2012 Narrative Coaching Workshop, David Drake, Vídeň

2012 Narativní akademie, Chana Rachel Frumin, Gid´on Friedman, JNTI, Jerusalem

2011 Mezinárodní konference ISZ "Systémy předpokladů a systemická praxe"

2010 "Intenzivní narativní tréning", Jill Freedman, Gene Combs, EFTC Chicago

2010 Současný stav systemické terapie", Kurt Ludewig, ISS Hamburg

2009 "Umění dotazování v narativní terapii", Jill Freedman, EFTC Chicago

2008 - 2010 "Kolokvium o týmové supervizi", cyklus, ČIS, Remedium

2008 "Tvořivé intervence v práci s dětmi a dospělými", Manfred Vogt-Hillmann, NIK Bremen


Členství v odborných společnostech

2017 člen výboru České Asociace pro Psychoterapii

2013 Člen a uznaný psychoterapeut a supervizor České Asociace pro Psychoterapii

2005 Terapeut Společnosti rodinných a systemických terapeutů SOFT

2004 zakládající člen České systemické společnosti

Publikační činnost

Hesoun J.: Narativní psychoterapie, in: Baštecká B. (ed.): Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie, Portál, 2009

Odborná redakce překladu knihy Jill Freedman, Gene Combs: Narativní psychoterapie, Portál 2009

Strnad, V., Wolf, F., Hesoun, J.: Wissen und Sehen als das Mögliche, Beiträge zur Externalisierung, in: Vogt, M., Dreesen, H. (eds.): Rituale, Externalisieren und Lösungen. Interventionen in der Kurzzeittherapie, Borgmann, 2008