O mně

Na setkání s lidmi se obyčejně těším, protože s lidmi přicházejí jejich příběhy plné dobrodružství. A jsou-li tito lidé současně mými klienty a jejich dobrodružný život jim v některých oblastech tak docela nesedí, ráda jim pomáhám hledat odvahu k řešení, věří-li v něj, nebo ke smíření, když naděje schází. Jsou to komorní výpravy s proměnlivým počasím, na něž se vypravujeme s nezřetelným očekáváním a vracíme se trochu jiní. A když to dobře jde, jsme s cestou spokojení.


Psychoterapii vykonávám z titulu dosaženého vysokoškolského vzdělání humanitního zaměření a psychoterapeutického výcviku akreditovaného pro oblast zdravotnictví dokončeného v roce 2007. Nejsem klinickým psychologem a nenabízím psychoterapii ve smyslu zdravotní služby. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a pracuji pod supervizí.


Psychoterapii také učím v Narratio institutu. 


PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

Lektorka a supervizorka

Narratio, Praha; květen 2020 - dosud

 • kmenová lektorka psychoterapeutického výcviku Cestou systemické terapie
 • supervizorka praxe účastníků výcviku
 • garantka supervizí
 • Narratio navázalo na činnost Institutu pro systemickou zkušenost - management centrum

Vedoucí sociální služby krizová pomoc 

Arkáda - sociálně psychologické centrum; červenec 2018 (rok jako sociální pracovnice)  - dosud

 • krizová intervence
 • vedení týmu a metodická práce
 • práce s páry v těžkém rozvodu/rozchodu - podpora rodičovské komunikace

Intervizorka Senior telefonu 

Život 90; srpen 2017 - červen 2019

 • metodické vedení týmu konzultantů linky důvěry pro osoby starší 60-ti let
 • konzultantka linky důvěry

Sociální pracovnice v Intervenčním centru 

Diecézní Charita v Českých Budějovicích; leden 2017 - červen 2018

 • krizová intervence,
 • sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím

Lektorka 

Institut pro systemickou zkušenost - Management centrum, Praha; březen 2015 - květen 2020

 • Kurz systemická práce s párem a rodinou (200h) 
 • hostující lektorka v psychoterapeutických výcvicích - téma: na řešení orientovaný přístup

Vedoucí sociální služby denní krizová pomoc

Diakonie ČCE - SKP v Praze; květen 2013 - únor 2017

 • Vedení týmu SOS centra, metodická práce, sociálně terapeutická činnost, krizová intervence
 • Terapeutická práce s násilnou osobou, s párem - partnerské násilí, koterapeutka multipárové skupiny

Volnočasový pedagog

Stockport Cerebral Palsy Society, Stockport, UK; leden 2012 - leden 2013

 • Plánování a organizace stimulujících aktivit a outdoorových aktivit pro osoby se zdravotním postižením.
 • Podpora maximální soběstačnosti a samostatnosti uživatelů služeb při rozhodování.

Překladatelka z Aj do Čj

OSVČ pros. 2011 - pros. 2012

Pracovník v dětském centru

Lower Broughton Sure Start Centre, Salford, UK;                                                                  březen 2011 - březen 2012

 • Asistentka v administrativě, recepční.
 • Organizace programu a příprava prostor dle potřeb skupin využívajících centrum.

Týmová supervizorka

Primární Prevence Phénix, Prachatice;                                                                             leden 2007 - prosinec 2007

 • Vytváření prostředí a atmosféry umožňující otevřenou a efektivní komunikaci s týmem.
 • Zjišťování očekávání členů týmu, opracování supervizní objednávky, práce s obtížemi, předpoklady, komplikacemi vedoucí k řešení pracovních problémů a podpoře profesionálních postupů práce.

Koordinátor a lektor preventivních programů

Arkáda - sociálně psychologické centrum, Pisek;                                                                      září 2001 - květen 2008

 • Řízení projektu Systém primární prevence v regionech Písek a Milevsko.
 • Zajišťování, kontrola a vyúčtování získaných finančních prostředků, příprava certifikace projektu.
 • Realizace preventivních aktivit v pozici lektora, koordinace lektorského týmu, vyhodnocování efektivity programu a implementace žádoucích změn.

Sociální pracovník

Arkáda - sociálně psychologické centrum, Pisek;                                                                       září 2001 - květen 2008

 • Přímá práce s uživateli služeb - poskytování sociálně právního poradenství, krizové intervence, socioterapie.
 • Konzultantka Linky důvěry.
 • Projekt Pět P - iniciace projektu, příprava první skupiny dobrovolníků, později supervize


KVALIFIKACE

Institut pro systemickou zkušenost, Praha 2000 - 2007

Umění terapie - 750 h výcviku v systemickém přístupu k práci s klienty

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta

Magisterské studium 1996 - 2001

Obor: Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby

Diplomová práce: Konstruktivistický rozhovor v sociální práci

Střední zdravotnická škola, Písek 1992 - 1996

Obor: Všeobecná zdravotní sestra


ODBORNÉ PUBLIKACE A PŮSOBENÍ V MÉDIÍCH

Český rozhlas Plus, pořad Vertikála 16/10/2016 https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/vertikala/_zprava/domaci-nasili-dokaze-zmenit-spokojeny-zivot-v-nocni-muru--1665346

Rádio Proglas, Studio Kristián 6/5/2016 https://www.proglas.cz/detail-poradu/2016-05-06-09-30.html

Helena Šašková, Anna Stodolová, Petra Králová (2016): Násilí ve vztazích - práce s násilnou osobou v SOS centru Diakonie ČCE - SKP v Praze, Listy sociální práce, ISSN 2336-2332

Helena Šašková, Johana Mertová (2011): Care for Vulnerable and Disadvantaged Children in the Czech Republic, European Journal of Social Work, DOI:10.1080/13691457.2011.577735