Zuřivec do praxe

Film Zuřivec lze uplatnit při intervencích různého druhu:

  • při poskytování služeb osobám, které se násilí dopouští nebo jsou násilím ohrožené,
  • při vzdělávání profesionálů, kteří pracují se systémy, v nichž ke vztahovému násilí může docházet,
  • při prevenci a depistáži.

Důležitou hodnotou Zuřivce je, že se na problém dívá očima dítěte, které v rodině postižené násilím vyrůstá. Umožňuje nejen pochopit, ale i procítit složitost problému.

Zuřivec do praxe rozšiřuje kurz Zuřivec aneb Jak čelit násilí ve vztazích.

  • zopakujete si základní koncepty násilí ve vztazích,
  • naučíte se rozlišovat domácí násilí a vzájemné partnerské násilí a následně zvolit/doporučit vhodnou intervenci,
  • získáte oprávnění používat film Zuřivec ve své praxi.

Časová dotace: 8 h